Zwiedzanie miasta, przemowa Prezesa i podróże po Europie - Kulisy treningu koszykarzy