Szymon Kądziołka: W tej lidze każdy jest w naszym zasięgu. Wszystko zależy od nas