Pamiętne osiemnastki, rywalizacja i nietypowa regeneracja | Dzień 4 | #sideINSIDE