Maciej Majdowski: "Jesteśmy świadomi tego co mamy do poprawy"