Komunikat klubu Arka Gdynia

4 kwi 2024 Udostępnij
www.arka.gdynia.pl

W czwartek 4 kwietnia 2024 roku została zawarta umowa dotycząca sprzedaży między Michałem Kołakowskim i Marcinem Gruchałą na rzecz Pana Marcina Gruchały (jako 100% właściciela Squadra G SARL) pakietu 75% akcji Arki Gdynia S.A. Tym samym nowym, większościowym akcjonariuszem Arki, posiadającym 92% akcji został Pan Marcin Gruchała.

Aktualna liczba akcji akcjonariuszy Arka Gdynia S.A.:

 

  • Pan Marcin Gruchała / Squadra G SARL – 552.000 (92%)
  • Ejsmond Club Sp. z o.o. – 30.000 (5%)
  • Panowie: Przemysław Adam, Mariusz Czoska, Mariusz Delgas – po 6.000 (po 1%)

 

Jednocześnie dokonały się zmiany w statutowych organach Arki Gdynia S.A.

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło rezygnację p. Jarosława Piechotki i p. Mateusza Więckowskiego z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej spółki, nominowało p. Przemysława Adama Przewodniczącym Rady Nadzorczej i powołało p. Krzysztofa Waldera na Członka Rady Nadzorczej.

 

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

 

  • Przewodniczący: Przemysław Adam.
  • Członkowie: Tomasz Chamera, Krzysztof Walder.

 

Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Michała Kołakowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i powołała nowy Zarząd w składzie:

 

  • Prezes Zarządu: Marcin Gruchała
  • Członkowie Zarządu: Paweł Bień, Tomasz Majchrowicz

 

Obsługę prawną transakcji zapewnili radca prawny Mirosław Fiałek i adwokat Mateusz Więckowski z kancelarii MFW Fiałek z Warszawy oraz radca prawny Szymon Ciarkowski z kancelarii Żelaznowski & Głowiński z Sopotu. W aspekcie procesowym transakcji, doradzał adwokat Michał Migdalski z kancelarii Migdalski i Partnerzy z Warszawy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
NOTATKA/UWAGI dot. strony dla newsa:
Utworzona została siatka, w lewej kolumnie siatki powinien znaleźć się button kierujący do wszystkich aktualności. 
W drugiej kolumnie siatki został wstawiony nagłówek oraz html - zamiast html może być mapowany paragraf.
Należy wykonać szablon dla struktury newsa, który będzie wyświetlał social media, zdjęcie nagłówkowe, treść posta wraz ze zdjęciami. 
Poniżej jest dodatkowy html poza siatką, w którym powinna znaleźć się galeria.