Janota: Jesteśmy w ciężkiej sytuacji, ale uważam, że z tego wyjdziemy