GKS Tychy – Wisła Puławy. „Mistrzostwa Europy to nadzwyczajna okoliczność”

11 maj 2017 Udostępnij

Rozgrywki Nice 1 Ligi wkraczają w decydującą fazę. O utrzymanie na drugim szczeblu rozgrywek walczy między innymi Wisła Puławy. Podopiecznych Adama Buczka czeka bardzo intensywny finisz – po przełożeniu meczu z GKS Tychy zespół z Lubelszczyzny w ciągu siedmiu dni rozegra aż trzy spotkania.

Wszystko przez wymianę murawy na stadionie w Tychach, związaną z turniejem finałowym UEFA EURO U21 Polska 2017. Spotkanie GKS z Wisłą pierwotnie miało zostać rozegrane 17 maja, jednak plany musiały zostać zmodyfikowane po rozpoczęciu operacji wymiany murawy na tyskim obiekcie. Nowy termin meczu Departament Rozgrywek Krajowych PZPN wyznaczył na 25 maja, co nie odpowiada „Dumie Powiśla”. Władze klubu z Puław wystosowały oświadczenie skierowane do DRK. – W opinii KS Wisła Puławy nie zaistniały żadne okoliczności wypełniające przesłanki z Art. 18 ust. 5 Regulaminu Rozgrywek, a w szczególności nie można uznać za takowe wymiany murawy na Stadionie Miejskim w Tychach. Zgodnie bowiem z Art. 17 ust. 5, w przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion spełniający wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla Klubów 1. Ligi PZPN – możemy przeczytać w piśmie podpisanym przez prezesa klubu Grzegorza Nowosadzkiego i wiceprezesa Wiesława Olszaka.

 


Do tych argumentów odniósł się Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN Łukasz Wachowski. – W ocenie Departamentu, organizacja turnieju finałowego UEFA EURO U21 w Polsce jest wydarzeniem, które należy uznać za nadzwyczajną okoliczność, uwzględniając jego rangę i rozmach organizacyjny. Bezsprzecznie zapewnienie wysokiego poziomu organizacyjnego turnieju leży w interesie całej społeczności piłkarskiej w Polsce, a jego powodzenie przyczyni się do promocji i rozwoju piłki nożnej w naszym kraju. W tym samym stopniu, za nadzwyczajną okoliczność należy uznać decyzję o konieczności dostosowania obiektu do wymogów jego organizatora – odpowiada Łukasz Wachowski. – Warto podkreślić, że wszelkie decyzje w sprawach organizacyjnych są podejmowane bezpośrednio przez UEFA, a Polski Związek Piłki Nożnej jest zobowiązany do ich bezwzględnego przestrzegania. W tym przypadku fakt trwania rozgrywek krajowych nie stanowił argumentu mającego wpływ na decyzję o potrzebie wymiany murawy – dodaje.

 

Nie do końca zgadzał się z tym zarząd klubu, który wskazał na fakt, że wymiana murawy mogła nastąpić wcześniej. – Problemy skutkujące koniecznością wymiany murawy na Stadionie Miejskim w Tychach były znane klubowi GKS Tychy, jak również właścicielowi obiektu, a także opinii publicznej już w październiku 2016 roku. Zatem nieuprawnione jest stwierdzenie o nagłej wyjątkowej sytuacji lub innych nadzwyczajnych okolicznościach, stanowiących podstawę dla Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN do zmiany terminu w/w meczu – czytamy w oświadczeniu klubu.

 

Zarząd powoływał się przy tym na zapis z Art. 17 ust. 4 omawianego Regulaminu. – Gdy do meczu pozostaje mniej niż 14 dni, na podstawie tego artykułu zmiana terminu spotkania przez gospodarza możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu zgody przeciwnika i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN za pośrednictwem systemu EXTRANET, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca – argumentowali włodarze klubu z Puław. Łukasz Wachowski podkreśla jednak, że w tym przypadku decyzji o zmianie terminu nie podejmował gospodarz meczu, czyli GKS Tychy, a Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. – Przytaczany artykuł nie ma zastosowania, gdyż zmiana terminu nie została dokonana przez gospodarza spotkania. W sytuacji wystąpienia klubu bezpośrednio do PZPN o zmianę terminu rozegrania meczu i ewentualnego podjęcia decyzji przez organ prowadzący rozgrywki w oparciu o postanowienia Art. 18 ust. 5 Regulaminu, zgoda drużyny przeciwnej nie jest wymagana, a wyznaczony termin jest dla klubów wiążący, o czym mówi Art. 18 ust. 6 – tłumaczy Łukasz Wachowski.

 

Wisła Puławy swój brak zgody popiera także argumentami czysto sportowymi. – Otrzymana informacja o zmianie terminu działa wprost na szkodę naszego klubu, jednocześnie faworyzuje GKS Tychy i zmusza nasz zespół do rozegranie trzech spotkań w ciągu siedmiu dni, z tego dwóch wyjazdowych, w odstępie niespełna 65 godzin z koniecznością pokonania przeszło 1200 kilometrów – zaznacza zarząd klubu z Lubelszczyzny. – Uniemożliwia to w jakikolwiek sposób zaplanowanie mikrocyklu treningowego oraz regeneracji i odnowy biologicznej zawodników. Tak zaproponowana zmiana ma również wpływ na odbywanie kar dyskwalifikacji określonych w Regulaminie Rozgrywek oraz Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN dotyczących żółtych i czerwonych kartek – zaznaczają władze klubu.

 

– Zapewniamy, że jesteśmy świadomi wyjątkowego charakteru omawianej sytuacji i mogących wynikać z niej niedogodności, ale zamiarem PZPN nie było działanie na szkodę KS Wisła Puławy – zapewnia dyrektor DRK. – Prowadząc rozgrywki, DRK zawsze kieruje się postanowieniami obowiązujących regulaminów, jak również przytoczonymi przez zarząd klubu w przesłanym oświadczeniu zasadami Fair Play i sportowej rywalizacji. Z pewnością jedną z nich jest prowadzenie działań zmierzających do rozstrzygania meczów na boisku, a nie w trybie, wskazanego w korespondencji klubu, Art. 11 ust. 2 Regulaminu. Takie rozwiązanie, zwłaszcza na tak wysokim poziomie rozgrywek jak Nice 1 liga, może być traktowane wyłącznie jako ostateczność, wynikająca z umyślnego działania zainteresowanego klubu. Nie bez znaczenia w omawianym przypadku pozostaje również interes kibiców, którym należy, w miarę możliwości, zapewnić możliwość dopingowania własnych drużyn na boiskach „klubowych”. Powyższe ma szczególne znaczenie w końcowej fazie rozgrywek, która każdorazowo ma bardzo emocjonujący przebieg – kończy Łukasz Wachowski.

 

 ZOBACZ RÓWNIEŻ
NOTATKA/UWAGI dot. strony dla newsa:
Utworzona została siatka, w lewej kolumnie siatki powinien znaleźć się button kierujący do wszystkich aktualności. 
W drugiej kolumnie siatki został wstawiony nagłówek oraz html - zamiast html może być mapowany paragraf.
Należy wykonać szablon dla struktury newsa, który będzie wyświetlał social media, zdjęcie nagłówkowe, treść posta wraz ze zdjęciami. 
Poniżej jest dodatkowy html poza siatką, w którym powinna znaleźć się galeria.