Andrzej Trubeha: Cieszę się, że jestem już na boisku. Cenimy ten punkt