#29 Express z Edukacji - Wrócić na zwycięski szlak i pamięć o legendach