#27 Express z Edukacji - Na Zniczu rozpalić nadzieje, klatka w BBC i zestaw NIE(dyskotekowy)