Świąteczne opowieści #4 - Adler da Silva, Szymon Kądziołka