Wiktor Niewiarowski: Przedstawiłem się w najlepszy możliwy sposób