W Katowicach wybudują stadion!

6 Apr 2017 Share

Stadion miejski w Katowicach powstanie w 2021 roku. Harmonogram budowy Stadionu Miejskiego oraz szczegóły na temat inwestycji zaprezentował Marcin Krupa, prezydent Katowic, podczas czwartkowego briefingu prasowego.

Stadion miejski w Katowicach powstanie w 2021 roku. Harmonogram budowy Stadionu Miejskiego oraz szczegóły na temat inwestycji zaprezentował Marcin Krupa, prezydent Katowic, podczas czwartkowego briefingu prasowego.

Prezydent na początku przypomniał, że w lipcu zeszłego roku zaprezentował nową lokalizację stadionu w obszarze zbiegu ul. Dobrego Urobku i Bocheńskiego, której dodatkowym atutem jest możliwość rewitalizacji kolejnego obszaru miasta. Prezydent uzależnił wtedy możliwość realizacji inwestycji od pomyślnych wyników badań geologicznych.

 

– Możliwość realizacji przyszłego Stadionu Miejskiego w rejonie ul. Bocheńskiego została potwierdzona badaniami geologicznymi gruntu, które zakończyły się w grudniu 2016 roku. Badania określiły możliwości posadowienia obiektów kubaturowych na opisywanym terenie, przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych – podkreśla prezydent Krupa. Równolegle z badaniami geologicznymi prowadzono analizę uwarunkowań środowiskowych, terenowych, planistycznych i prawnych.


Dodatkowe obiekty przy stadionie miejskim

 

Przedmiotem dyskusji i analiz w ostatnim czasie były także przyszłe funkcje i sposób zagospodarowania omawianego obszaru. Założenia wypracowane w III kwartale 2016 roku przez Zespół Roboczy ds. przygotowania wytycznych technicznych do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy stadionu miejskiego dotyczyły usytuowania przy stadionie dwóch boisk treningowych.

 

– Mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków dla szkolenia kadry juniorów – w tym m.in. kilkuset podopiecznych Akademii Piłkarskiej "Młoda GieKSa" – oraz zwiększenie miejskiej bazy sportowej podjąłem decyzję o opracowaniu koncepcji z większą ilością boisk. Planujemy, by przy stadionie powstało sześć pełnowymiarowych boisk piłkarskich (tj. 105 x 68 m) – część z naturalnej murawy, część z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Rozważamy zadaszenie części dodatkowych boisk – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

 

– Takie rozwiązanie będzie także korzystne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic Katowic, korzystających z obiektów dzielnicowych. Obecnie dzielą się obiektami z klubami sportowymi. Chcemy, żeby w dzielnicach było więcej czasu na rozgrywki amatorów – dodaje prezydent.

 

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi pojemność podstawowa stadionu to 12 000 indywidualnych miejsc siedzących z możliwą bezkolizyjną oraz bez ingerencji w główną konstrukcję stadionu rozbudową do docelowych 15 000 indywidualnych miejsc siedzących. Wszystkie miejsca będą zadaszone. Oprócz stadionu i kompleksu boisk przewidziano też lokalizację odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, stworzenie ciągów pieszych, elementów małej architektury i oświetlenia oraz stworzenie dodatkowego pola treningowego dla bramkarzy o wymiarach 20 x 30 metrów. Do obiektu stadionu ma także przylegać hala sportowa o pojemności ok. 2500-3000 widzów. Prognozowane źródła finansowania inwestycji to środki własne oraz inne zwrotne instrumenty finansowe

 

 

">ZOBACZ RÓWNIEŻ
NOTATKA/UWAGI dot. strony dla newsa:
Utworzona została siatka, w lewej kolumnie siatki powinien znaleźć się button kierujący do wszystkich aktualności. 
W drugiej kolumnie siatki został wstawiony nagłówek oraz html - zamiast html może być mapowany paragraf.
Należy wykonać szablon dla struktury newsa, który będzie wyświetlał social media, zdjęcie nagłówkowe, treść posta wraz ze zdjęciami. 
Poniżej jest dodatkowy html poza siatką, w którym powinna znaleźć się galeria.