Szymon Marzec: Takie spotkania są bardzo potrzebne