Prezentacja drużyny i próba generalna - Turniej Czterech Prezydentów przed nami