Kryeziu: zaczynamy nową przygodę i patrzymy tylko w przód