" Budowanie silnej marki klubu jest naszym priorytetem" - Podpisanie umowy z MM Cars