Polityka prywatności

Polityka prywatności w zakresie plików cookies

 
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest związek sportowy działający w formie stowarzyszenia Pierwsza Liga Piłkarska z siedzibą w Warszawie (02-366) przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000041033, NIP: 5252169847, REGON: 016172013, adres e-mail: biuro@1liga.org. (zwana dalej: „Administrator”).

 2. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: “Polityką”) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora w zakresie plików cookies. Do danych przetwarzanych za pomocą plików cookies stosuje się również Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także by szanować prywatność każdego Użytkownika.

 

II. Bezpieczeństwo danych osobowych

 
 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Administrator gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i oświadcza, iż posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które umożliwiają zapobieganie incydentom bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienie prywatności Użytkowników.

 

III. Zakres przetwarzanych danych
 

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej Administratora, Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
   

  a) Informacje techniczne takie jak: adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari), ustawienia strefy czasowej, wtyczka przeglądarki, używany system operacyjny (np. Vista, Windows XP, MacOS), rodzaj urządzenia, model sprzętu, unikalne identyfikatory i informacje dotyczące sieci mobilnych;

  b) Dane dostępu on-line takie jak: informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin strony internetowej (łącznie z datą i godziną), czasy reakcji, błędy pobierania, długość wizyt i informacje dotyczące interakcji (takich jak przewijanie, kliknięcia, przesuwanie kursorem myszy) oraz informacje o tym, czy linki zostały otworzone przez Użytkownika.

 2. Dane, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej Administratora oraz w celu:
   

  a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

  b) przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

 3. Dane osobowe zbierane ewentualnie za pomocą plików cookies przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody wyrażonej wprost lub za pomocą ustawień Państwa przeglądarki, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego.

 4. Korzystanie ze strony internetowej Administratora nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta, czy podania swoich danych. Założenie konta umożliwia jednakże użytkownikowi dostęp do funkcji przeznaczonych wyłącznie dla zalogowanych. Podanie danych może być natomiast warunkiem koniecznym udziału w wybranych grach, rozrywkach, konkursach lub innych aktywnościach organizowanych przez Administratora.

 5. W celu monitorowania strony internetowej Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Dezaktywacja usługi Google Analytics jest możliwa za pomocą rozszerzenia przeglądarki, które można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 6. W celu ułatwienia Użytkownikowi pozyskania dodatkowych informacji, strona internetowa Administratora może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule oraz Polityka dotycząca ochrony prywatności.

 7. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie internetowej Administratora, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności.

 8. Dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody.

 9. Dane mogą być przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym stronę internetową oraz reklamodawcom na podstawie umowy zawartej z Administratorem, respektującej postanowienia Polityki i Zasad przetwarzania danych osobowych.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, związane z celami innymi niż samo korzystanie z serwisu internetowego, znajdują się pod tym adresem: …

 

IV. Pliki cookies
 

 1. Plik cookie to niewielki plik złożony z ciągu liter i cyfr, który zostaje umieszczony w przeglądarce internetowej, na twardym dysku komputera lub urządzenia przenośnego Użytkownika, podczas odwiedzania strony internetowej Administratora.

 2. Pliki cookies pełnią szereg różnych funkcji (m.in. zapamiętują preferencje Użytkownika, pomagają w szybszym i łatwiejszym działaniu stron i aplikacji, pomagają dopasować treści i reklamy do Państwa oczekiwań i zainteresowań oraz zbierają anonimowe, zagregowane statystyki, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji) i są istotnym elementem wydatnie poprawiającym komfort korzystania z witryny internetowej Administratora. Plików cookie nie używa się zazwyczaj do przechowywania danych osobowych, ale mogą służyć do przechowywania preferencji Użytkownika i innych informacji. 

 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby odmawiała przyjęcia plików cookies lub informowała o ich wysłaniu. W celu zapobiegania i usuwania plików cookie należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi w funkcji pomocy przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 4. Akceptacja wysyłania plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do korzystania ze strony internetowej Administratora, jednakże niektóre funkcje lub usługi strony internetowej mogą nie działać poprawnie bez plików cookie, dlatego zalecamy ich akceptację, aby można było w pełni korzystać ze strony internetowej Administratora i mieć prawidłowy wgląd do wszystkich jej funkcjonalności.

 5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi reklamowe.

 

V. Prawa Użytkownika
 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  a) prawo dostępu do danych osobowych przekazanych Administratorowi i uzyskania ich kopii,

  b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy są one nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe,

  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych Administratora (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy,

  f) prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

   
 2. W pewnych okolicznościach, przewidzianych w przepisach prawa, Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które go dotyczą.

 

VI. Postanowienia końcowe
 

 1. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 18 lipca 2023 r.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Administratora.